Chciałem połączyć procedurę napisaną  w C# z procedurą AppServera ( 11.4 ).

Procedura banalnie prosta a ważne jak to zrobić.Może ktoś już miał takie doświadczenia ?

Przykład wywołania w AppServer :

PROCEDURE GetGoogleMapsBMP EXTERNAL "e:\progress\syse\GetImageBMP.exe"  :
DEFINE INPUT PARAMETER xUrl AS CHARACTER NO-UNDO.
DEFINE INPUT PARAMETER Plik AS CHARACTER NO-UNDO.

END .

Przykład kodu w C# .

using System.Net;
using System.IO;
using System.Runtime.InteropServices;


namespace GetHTTP
{
class Program
{

static string FielLog = @"e:\log\_google.txt";

static void Main(string[] args)
{
GetHttpDane(args[0].Replace("$1$", "&"), args[1]);
}

static void GetHttpDane ( string xUrl , string Plik )
{
try
{
WebRequest request = WebRequest.Create(xUrl);
request.Headers.Add("Accept-Language:pl");
using (WebResponse response = request.GetResponse())
{
using (StreamReader stream = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
File.WriteAllText(Plik, stream.ReadToEnd());
}
}
catch (System.Exception zx )
{ }
}
}
}