Progress Auditing: jak userid z aplikacji ABL przenoszony jest do userid sytemu auditingowego - Technical Forum - PUG Poland - Progress Community

Progress Auditing: jak userid z aplikacji ABL przenoszony jest do userid sytemu auditingowego

 Technical Forum

Progress Auditing: jak userid z aplikacji ABL przenoszony jest do userid sytemu auditingowego