OE Pro2 to oryginalnie produkt firmy Bravepoint (tej od Dana Foremana i świetnych jego książek), która została ostatnio zakupiona przez Progress Software. 

W dużym skrócie służy do replikacji danych, ale nie do "disaster recovery" jak OE Replication.

Pro2 jest produktem do zaawansowanej replikacji np. replikacji wybranych danych (tabel, pól) z jednej bazy lub z kilku baz do innej bazy. Baza docelowa może by OpenEdge, Oracle lub SQL. Baz docelowych może być kilka. 

Cały system oparty jest o trygery i napisany w języku ABL. Jednym z zadań tego systemu jest możliwość wykonywania raportów bez obciążenia baz produkcyjnych.

Duży cennych informacji znajdziecie tutaj.

Polecam szczególnie webinar.