Jak ustawić własność że  utworzona formatka w TELERIK'u jest bieżącym  oknem ( aktywnym oknem ) 

Przykład :

DEFINE VAR xWin AS Telerik.WinControls.UI.RadForm .

xWin = NEW Telerik.WinControls.UI.RadForm() .

xWin:???? =  CURENT-WINDOW  /// Tego nie wiem ...

Może to na forum ogólne tylko nie wiem jak ?

Paweł