Getting Started with Progress Rollbase – pierwsze szkolenie dotyczące tworzenia aplikacji w środowisku Rollbase.

Tworzenie aplikacji od zupełnych podstaw w prywatnej chmurze.

Omawiane zagadnienia:

 • Omówienie elementów aplikacji: obiekty, pola, relacje itd.

 • Logowanie się do prywatnej chmury Rollbase.

 • Tworzenie aplikacji Rollbase.

 • Tworzenie obiektów.

 • Tworzenie pól dla obiektów.

 • Tworzenie relacji między obiektami.

 • Tworzenie i konfigurowanie widoków.

 • Tworzenie nowych stron.

 • Dodanie i modyfikacja pól na stronie.

 • Dodawanie i modyfikowanie właściwości sekcji na stronie.

 • Tworzenie i dodawanie elementów do karty (tab) na stronie.

 • Uworzenie przepływu (workflow) dla obiektu w aplikacji Rollbase.

 • Zmiana domyślnych ustawień dla akcji workflow.

 • Tworzenie szablonu e-mail.

 • Konfigurowanie akcji przepływu, aby wysłać e-mail na bazie szablonu.

 • Tworzenie trygera dla zdarzenia: Update Field.

 • Konfigurowanie akcji przepływu do uruchomienia trygera.

Developing Business Applications using Progress Rollbase – szkolenie dla średnio-zaawansowanych.

 • Wykorzystanie tokenów do:

- aktualizacji nazwy rekordu w obiekcie.

- tworzenia szablonu dokumentu.

- zdefiniowania formuły.

- dodania własnej walidacji pola.

 • Napisanie kodu JavaScript za pomocą interfejsów API po stronie serwera i użycie go w aplikacji Rollbase.

 • Napisanie kodu JavaScript za pomocą interfejsów API po stronie klienta i użycie go w aplikacji Rollbase.

 • Dostęp do zawnętrznej bazy danych z Rollbase.

 • Dostęp do zawnętrznej aplikacji przy użyciu REST.

 • Dostęp do zawnętrznej bazy danych OpenEdge z Rollbase.

 • Dostęp do serwisów zewnętrznej aplikacji OpenEdge.

 • Zabezpieczenie aplikacji Rollbase konfigurując:

  - uprawnienia oparte na rolach.

  - uprawnienia oparte na rekordach.

  - uprawnienia oparte na LDF (LDF-based permissions).

 • Dostęp aplikacji Rollbase z zewnętrznego systemu za pomocą REST i SOAP.